رشد برهان رياضي دوره متوسطه اولhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/سپيده چمن‌آراfaSAMPA Weblogsسپيده چمن‌آراسال نو مبارک!http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5104.aspxFri, 23 Mar 2018 14:41:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5104.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5104.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5104.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5104.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5104.aspx<p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">دوستانِ ریاضی&zwnj;جوی من،</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">سال نوتون مبارک!</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;"><img src="http://www.roshdmag.ir/u/1KY" alt="" /></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5104.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آراشماره پیاپی 97/ مسابقه محیط زیستhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5103.aspxFri, 23 Mar 2018 14:28:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5103.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5103.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5103.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5103.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5103.aspx<p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">ریاضیات و محیط زیست ما: مسابقه: جهت دریافت جدول مربوط به مسابقه <a href="http://www.roshdmag.ir/u/1KW">کلیک </a>کنید.</span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5103.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آرالینک‌های مرتبط با مجله شماره پیاپی 97http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5102.aspxFri, 23 Mar 2018 14:25:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5102.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5102.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5102.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5102.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5102.aspx<p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">ریاضیات و مسئله: باهم مسئله حل کنیم/ <a href="http://www.roshdmag.ir/u/1KU">پاسخ مسائل</a></span></p> <p><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ریاضیات و بازی: پازل حل کنیم:</span><a href="https://krazydad.com/"><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt;"> </span><span dir="LTR" style="text-align: right; font-size: 11pt;">krazydad.com</span></a></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">ریاضیات و بازی: پازل حل کنیم: <a href="http://www.roshdmag.ir/u/1KQ">پاسخ پازل&zwnj;ها</a></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5102.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آراشماره پیاپی 96/ اسفند 1396http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5101.aspxFri, 23 Mar 2018 14:18:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5101.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5101.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5101.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5101.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5101.aspx<p><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">براي دسترسي به مطالب مجله&zwnj;ي شماره&zwnj;ي 96، وارد لينك زير شويد</span><span dir="LTR" style="text-align: right; font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;"><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1414">شماره پیاپی 96/ اسفند 1396</a></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5101.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آرااستیون هاوکینگ در کنار آیزاک نیوتون آرام می‌گیردhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5100.aspxFri, 23 Mar 2018 13:52:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5100.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5100.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/03/23/5100.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5100.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5100.aspx<p><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پروفسور استیون هاوکینگ (</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">Professor Stephen Hawking</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">) در روز 14 مارس 2018م. چشم از جهان بست.</span></p> <p><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">وی </span><span style="text-align: right; font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C" title="فیزیک نظری"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">فیزیکدان نظری</span></a></span><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><span style="text-align: start;">، کهکشان&zwnj;شناس و نویسنده&zwnj;ی بریتانیایی و مدیر تحقیقات</span><span lang="FA" style="font-size: 11pt; font-family: Cambria, serif;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="مرکز کیهان&zwnj;شناسی نظری (صفحه وجود ندارد)"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">مرکز کیهان&zwnj;شناسی نظری</span></a></span><span style="font-size: 11pt;"><span style="text-align: start;"> <span lang="FA">در</span></span><span lang="FA" style="font-size: 11pt; font-family: Cambria, serif;"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC" title="دانشگاه کمبریج"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black;">د</span></a></span><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"><span style="text-align: start;">انشگاه کمبریج بود</span> که بیش از چهل سال سابقه&zwnj;ی فعالیت علمی داشت.</span></span></span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">زمینه&zwnj;ی پژوهشی اصلی وی کیهان&zwnj;شناسی و گرانش کوانتومی است. از مهم&zwnj;ترین دستآوردهای وی مقاله&zwnj;ای است که به رابطه&zwnj;ی سیاه&zwnj;چاله&zwnj;ها و قانون&zwnj;های ترمودینامیک می&zwnj;پردازد. [برای اطلاعات بیشتر از زندگی و دستآوردهای علمی پروفسور هاوکینگ <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF">کلیک</a> کنید و یا به <a href="http://www.hawking.org.uk/">وب&zwnj;سایت&nbsp;رسمی وی</a> مراجعه فرمایید.]</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;"><a href="https://www.instagram.com/cambridgeuniversity/">صفحه اینستاگرام دانشگاه کمبریج</a> فیلمی در روز مرگ وی پخش کرد؛ برای مشاهده&zwnj;ی آن <a href="http://www.roshdmag.ir/u/1KS">کلیک</a> کنید.</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">ترجمه فیلم:</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">آیا صدای مرا می&zwnj;شنوید؟<br /> </span><span lang="FA" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">زمان خیلی خوبی برای زنده بودن و انجام تحقیقاتی در زمینه&zwnj;ی فیزیکِ نظری می&zwnj;باشد.<br /> تصویر ما از جهان تغییر شگرفی در طول ۵۰ سال گذشته کرده&zwnj;است و من خوشحالم اگر کمکی هرچند کوچک در این زمینه کرده&zwnj;ام.<br /> پس یادتان باشد که به ستاره&zwnj;ها نگاه کنید و نه پایین، به پاهایتان.<br /> سعی کنید به آن&zwnj;چه که می&zwnj;بینید معنا ببخشید و به این&zwnj;که چه چیزی موجب شده&zwnj;است که جهان وجود داشته باشد، فکر کنید.<br /> کنجکاو باشید و هر چقدر هم زندگی به نظر سخت بیاید، همیشه یک چیزی هست که شما انجام دهید و در آن موفق شوید.<br /> مهم آن است که تسلیم نشوید.<br /> <o:p></o:p></span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">ممنون که گوش دادید.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt;">پروفسور استیون هاوکینگ (2018-1942)</span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5100.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آراشماره پیاپی 96/ مسابقه محیط زیستhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/20/5085.aspxTue, 20 Feb 2018 12:37:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/20/5085.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5085.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/20/5085.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5085.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5085.aspx<p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">ریاضیات و محیط زیست ما: مسابقه: جهت دریافت جدول مربوط به مسابقه <a href="http://www.roshdmag.ir/u/1J6">کلیک </a>کنید.</span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5085.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آرالینک‌های مرتبط با مجله شماره پیاپی 96http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/20/5084.aspxTue, 20 Feb 2018 12:36:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/20/5084.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5084.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/20/5084.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5084.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5084.aspx<p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">ریاضیات و مسئله: باهم مسئله حل کنیم/ <a href="http://www.roshdmag.ir/u/1J4">پاسخ مسائل</a></span></p> <p><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ریاضیات و بازی: پازل حل کنیم: </span><a href="https://krazydad.com/galaxies/"><span dir="LTR" style="text-align: right; font-size: 11pt;">Galaxies</span><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt;">/ </span><span dir="LTR" style="text-align: right; font-size: 11pt;">krazydad.com</span></a></p> <p><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ریاضیات و بازی: پازل حل کنیم: </span><span dir="LTR" style="text-align: right; font-size: 11pt;">Galaxies</span><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt;">/</span><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> <a href="http://www.roshdmag.ir/u/1J2">پاسخ پازل&zwnj;ها</a></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5084.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آراشماره پیاپی 95/ بهمن 1396http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/20/5083.aspxTue, 20 Feb 2018 12:32:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/20/5083.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5083.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/20/5083.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5083.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5083.aspx<p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">براي دسترسي به مطالب مجله&zwnj;ي شماره&zwnj;ي 95، وارد لينك زير شويد.</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;"><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1413">شماره پياپي 95/ بهمن ۱۳۹۶</a></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5083.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آرادعوت به همکاریhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/08/5078.aspxThu, 08 Feb 2018 10:04:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/08/5078.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5078.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/08/5078.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5078.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5078.aspx<p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">دبیرخانۀ جشنوارۀ ریاضیات کانگورو و چالش هندسۀ چیتا (مرحلۀ اول المپیاد هندسه) از علاقه&zwnj;مندان و دانشجویان رشته&zwnj;های علوم ریاضی در تهران دعوت به همکاری می&zwnj;کند.</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">مدت همکاری: </span><b style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">تا پایان سال ۱۳۹۶</b></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">موضوع همکاری: معرفی ریاضیات کانگورو و چالش هندسۀ چیتا به مدارس تهران</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">برای کسب اطلاعات بیشتر و</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">شروع همکاری نام و نام خانوادگی و تلفن همراه خود را تا ۱۰ بهمن از طریق تلگرام به <a href="https://t.me/Mabna_fatemi">ادمین</a> ارسال کنید.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://t.me/iranmathkangaroo"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt;">کانال ریاضیات کانگورو</span></a></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;"><a href="https://t.me/cgc_official_ir">کانال چالش هندسۀ چیتا</a></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5078.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آراچالش هندسه‌ی چیتا (المپیاد هندسه ایران)http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/08/5076.aspxThu, 08 Feb 2018 09:54:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/08/5076.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5076.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/08/5076.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5076.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5076.aspx<p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">ثبت&zwnj;نام مرحلۀ اول المپیاد هندسۀ ایران (چالش هندسۀ چیتا) آغاز شد!</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">چالش هندسه چیتا یک مسابقۀ ترویجی برای دانش آموزان پایه&zwnj;های پنجم دبستان تا پیش دانشگاهی است.</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">علاقه&zwnj;مندان به شرکت در این چالش، تا </span><b style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">2۸ بهمن</b><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;"> مهلت دارند از طریق سامانۀ مبنا برای ثبت&zwnj;نام اقدام کنند.</span></p> <p><a href="http://mabna.fatemi.ir"><span style="font-size: 12pt; text-align: right;">mabna.fatemi.ir</span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;"><a href="https://goo.gl/emz6h5">دومین دورۀ چالش چیتا</a> <strong>۱۰ اسفند</strong> ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">پذیرفته&zwnj;شدگان این چالش مجوز شرکت در پنجمین المپیاد هندسۀ ایران را خواهند داشت.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">برای اطلاعات بیشتر در <a href="https://t.me/cgc_official_ir">کانال تلگرام چالش چیتا</a> عضو شوید.</span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5076.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آرادهمین دوره ریاضیات کانگوروhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/08/5075.aspxThu, 08 Feb 2018 09:43:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/08/5075.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5075.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/02/08/5075.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5075.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5075.aspx<p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">جشنوارۀ ریاضیات کانگورو یک برنامۀ ترویجی برای تمامی دانش آموزان از پایه&zwnj;ی اول دبستان تا پیش&zwnj;دانشگاهی است.</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">علاقه&zwnj;مندان به شرکت در این چالش، تا <strong>۱۵ اسفند</strong> مهلت دارند از طریق سامانۀ مبنا برای ثبت&zwnj;نام اقدام کنند.</span></p> <p><a href="http://mabna.fatemi.ir"><span style="font-size: 12pt; text-align: right;">mabna.fatemi.ir</span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;"><a href="http:// https://goo.gl/ZWhWr8">دهمین دورۀ ریاضیات کانگورو</a> ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">برای اطلاعات بیشتر به <a href="http://www.mathkangaroo.ir">سایت ریاضیات کانگورو</a> مراجعه کنید&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;">و یا در <a href="https://t.me/iranmathkangaroo">کانال تلگرام</a> آن عضو شوید.</span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5075.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آراشماره پیاپی 95/ مسابقه محیط زیستhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/01/29/5062.aspxMon, 29 Jan 2018 10:41:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/01/29/5062.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5062.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/01/29/5062.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5062.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5062.aspx<p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">ریاضیات و محیط زیست ما: مسابقه: جهت دریافت جدول مربوط به مسابقه <a href="http://www.roshdmag.ir/u/1J5">کلیک </a>کنید.</span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5062.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آرالینک‌های مرتبط با مجله شماره پیاپی 95http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/01/29/5061.aspxMon, 29 Jan 2018 10:37:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/01/29/5061.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5061.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/01/29/5061.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5061.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5061.aspx<p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">ریاضیات و مسئله: باهم مسئله حل کنیم/ <a href="http://www.roshdmag.ir/u/1Jc">پاسخ مسائل</a>&nbsp;-&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 12pt; text-align: right;"><a href="http://www.roshdmag.ir/u/1J0">ادامه پاسخ مسائل</a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:&#10;embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p>&nbsp;<span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ریاضیات و بازی: پازل حل کنیم: </span><span dir="LTR" style="text-align: right; font-size: 11pt;">SUGURU</span><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt;">/ </span><span dir="LTR" style="text-align: right; font-size: 11pt;"><a href="https://krazydad.com/suguru/">krazydad.com</a></span></p> <p><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">ریاضیات و بازی: پازل حل کنیم: </span><span dir="LTR" style="text-align: right; font-size: 11pt;">SUGURU</span><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt;">/</span><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 11pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"> <a href="http://www.roshdmag.ir/u/1J3">پاسخ پازل&zwnj;ها</a></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5061.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آراشماره پیاپی 94/ دی 1396http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/01/29/5058.aspxMon, 29 Jan 2018 10:03:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/01/29/5058.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5058.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2018/01/29/5058.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5058.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5058.aspx<p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">براي دسترسي به مطالب مجله&zwnj;ي شماره&zwnj;ي 94، وارد لينك زير شويد.</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;"><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showmagazine/13">شماره پياپي 94/ دی ۱۳۹۶</a></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5058.aspx" width = "1" height = "1" />سپيده چمن‌آراشماره پیاپی 94/ مسابقه محیط زیستhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2017/12/27/5030.aspxWed, 27 Dec 2017 10:13:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2017/12/27/5030.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/5030.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/archive/2017/12/27/5030.aspx#Feedback1http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/comments/commentRss/5030.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/services/trackbacks/5030.aspx<p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 11pt; text-align: right;">ریاضیات و محیط زیست ما: مسابقه: جهت دریافت جدول مربوط به مسابقه <a href="http://www.roshdmag.ir/u/1Io">کلیک </a>کنید.</span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/borhanrahnamaiee/aggbug/5030.aspx" width = "1" height = "1" />