رشد مدرسه‌ فرداhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/تحریریه مدرسه فرداfaSAMPA Weblogsتحریریه مدرسه فرداسال تحصیلی 97-96http://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2018/02/27/5097.aspxTue, 27 Feb 2018 09:20:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2018/02/27/5097.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/5097.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2018/02/27/5097.aspx#Feedback1http://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/commentRss/5097.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/services/trackbacks/5097.aspx<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;دانلود&nbsp; pdf مجله ی رشد سال تحصیلی 97-96</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2017/7/1403.pdf"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مهر ماه</span></span></span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2017/7/1404.pdf"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">آبان ماه</span></span></span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2017/7/1405.pdf"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">آذر ماه</span></span></span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2017/7/1406.pdf"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دی ماه</span></span></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2017/7/1407.pdf">بهمن ماه</a></span></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">-------------------</p> <p style="text-align: center;">بایگانی کل شماره های مجله رشد مدرسه فردا از ابتدا تا کنون از طریق لینک زیر :</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/issue/archive/12"><span style="font-size: medium;">آرشیو کل&nbsp;</span></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/farda/aggbug/5097.aspx" width = "1" height = "1" />تحریریه مدرسه فردادیماه 95http://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2017/01/01/4598.aspxSun, 01 Jan 2017 12:06:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2017/01/01/4598.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/4598.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2017/01/01/4598.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/commentRss/4598.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/services/trackbacks/4598.aspx<p style="text-align: center;">&nbsp;شماره دیماه 95 منتشر شد.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.roshdmag.ir/MediaServer/i2Ot2ZOFtVh1lITIrwBTP2/7733_0_2016_12_450_0_0_jpg/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-4-%d8%af%db%8c-95.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">دانلود کنید</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2016/8/1258.pdf"><img src="http://www.roshdmag.ir/image/pdf.gif" alt="" /></a></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/farda/aggbug/4598.aspx" width = "1" height = "1" />تحریریه مدرسه فرداانتشار شماره آذرماه مجلهhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/12/04/4579.aspxSun, 04 Dec 2016 06:17:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/12/04/4579.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/4579.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/12/04/4579.aspx#Feedback2http://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/commentRss/4579.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/services/trackbacks/4579.aspx<p style="text-align: center;">شماره آذرماه مجله رشد مدرسه فردا منتشر شد .</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://www.roshdmag.ir/MediaServer/QVaf3CmJ8wf0fouOcHhxk2/7658_0_2016_11_450_0_0_jpg/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-3-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-95.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;"> <tbody> <tr> <td> <table cellpadding="10" cellspacing="0" border="0" align="left" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top" align="center"><span style="font-family: Tahoma;">رشد مدرسه&zwnj; فردا</span><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;<br /> <span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_Magazine2UI_Magazine2ShowIssue00cphMiddle_658_lblIssue" class="head2" style="font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 20px; font-weight: normal; color: rgb(0, 88, 188);">شماره 3. آذر 95</span></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="20">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center"><span style="font-family: Tahoma;"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_Magazine2UI_Magazine2ShowIssue00cphMiddle_658_lblDescription" class="content" style="font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 27px;"> <p style="text-align: justify; line-height: 27px;"><font style="font-size: 14px; line-height: 27px;"><font color="#953734" style="line-height: 27px;">یادداشت سردبیر</font><br /> کاریز درون/ محمد عطاران<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">تجربه</font><br /> یادگیری ازمنظر پژوهش/ فرزانه نوراللهی<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">میزگرد</font><br /> پژوهش از آموزش جدا نیست/ سمانه آزاد<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">تجربه</font><br /> در جست&zwnj;وجوی داده&zwnj;ها/ علیرضا منسوب بصیری<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">معرفی نرم&zwnj;افزار</font><br /> ابزارهای برخط (آنلاین) برای پژوهش دانش&zwnj;آموزی/ زینب وکیل<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">تجربه</font><br /> مسابقات پژوهشی؛ این&zwnj;سووآن&zwnj;سوی مرزها/ فریبا موسوی&zwnj;زاده<br /> کلاس علوم پر رفت&zwnj;وآمد/ معصوم شیخ&zwnj;الاسلامی<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">علمی</font><br /> اخلاق پژوهش در کلاس درس/ حسین شیخ&zwnj;رضایی<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">طنز</font><br /> فیل در پرونده/ رویا صدر<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">گفت&zwnj;وگو</font><br /> پژوهش دانش&zwnj;آموزی نانو/ سمانه آزاد<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">گزارش</font><br /> مسابقه ملی مجازی نجوم/ منصوره بنازده ـ میترا رستگار نسب<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">تجربه</font><br /> جلب توجه مخاطب در 10 ثانیه!/ یحیی تلخابی<br /> یک موضوع ساده و دم&zwnj;دستی/ فرزانه نوراللهی<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">تفکر سیستمی</font><br /> پروژه شماره 19/ محمدعلی اسماعیل&zwnj;زاده&zwnj;اصل<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">آموزش</font><br /> استوری لاین2/ ناهید خدایی<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">آموزش در خانه</font><br /> یادگیری در لحظه&zwnj;های معمولی اما واقعی/ سیده سوده شبیری<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">معلم بالنده</font><br /> تأمل، خودپژوهی/ صغری ملکی<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">معرفی کتاب</font><br /> سواد حیاتی قرن بیست&zwnj;ویکم/ پیمان جلیل&zwnj;پور<br /> <font color="#953734" style="line-height: 27px;">معرفی سایت</font><br /> جایزه &zwnj;مصطفی(ص)</font></p> </span></span><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_Magazine2UI_Magazine2ShowIssue00cphMiddle_658_lblDescription" class="content" style="font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 27px; font-family: SDF;"> <p style="text-align: justify; line-height: 27px;">&nbsp;</p> </span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2016/8/1257.pdf"><span style="font-size: xx-large;">نسخه pdf مجله را دانلود کنید</span></a></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/farda/aggbug/4579.aspx" width = "1" height = "1" />تحریریه مدرسه فرداانتشار شماره آبانماه http://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/11/04/4535.aspxFri, 04 Nov 2016 07:48:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/11/04/4535.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/4535.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/11/04/4535.aspx#Feedback2http://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/commentRss/4535.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/services/trackbacks/4535.aspx<p>&nbsp;شماره آبانماه مجله رشد مدرسه فردا منتشر شد.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.roshdmag.ir/MediaServer/GWT4HicKq4dVyyu8xRNOgE/7532_0_2016_10_450_0_0_jpg/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-2-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-95.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: right;">مطالب این شماره عبارتند از :</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 14px; text-align: justify;">یادداشت سردبیر</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 14px; text-align: justify;">توسعه و کودکی/ محمد عطاران</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">گفت&zwnj;وگو</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">حلقه مفقوده در توسعه پایدار/ سیده فاطمه شبیری</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">اینفوگرافی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">اولویت&zwnj;های موضوعی برنامه توسعه پایدار ملل متحد</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">تجربه</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">ردی از &laquo;ردپا&raquo; در کتاب علوم ما/ علیرضا منسوب بصیری</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">معرفی کتاب</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">حسی از جنس امیدواری/ هیوا علیزاده</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">معرفی سایت</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">سایت (INESPO)/ سارا صالحی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">تجربه</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">همه&zwnj;چیز از سفرهای آقای کِرم شروع شد!/ پویا نیکجو، محمد قائم&zwnj;پناه</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">از منابع طبیعی کمتر استفاده کنیم/ ترجمه: محمدامین اسپروز</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">گزارش</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">یادگیری، تفکر و کارآفرینی/ محمدعلی اسماعیل&zwnj;زاده</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">تجربه</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">کیکی با طعم زندگی/ نرگس لیاقی مطلق</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">طنز</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">شاخص&zwnj;های توسعه پایدار در مدرسه &laquo;ما&raquo;/ رویا صدر</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">تجربه</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">رفاقت در برج هیجان/ محمدعلی اسماعیل&zwnj;زاده</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">معرفی سایت</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">&laquo;با دورریختنی&zwnj;ها سرگرم شوید و بیاموزید&raquo;/ زینب گلزاری</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">تجربه</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">کارگاه صرفه&zwnj;جویی/ علیرضا شیخ&zwnj;الاسلامی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">دورریزها در آزمایشگاه/ هیوا علیزاده، امیرقاضی میرسعید</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">اخلاق</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">چقدر &laquo;سواد&raquo; زیست&zwnj;محیطی داریم؟/ حسین شیخ&zwnj;رضایی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">تجربه</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">جزیره پایدار سیسکوالیا/ نرگس معینی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">معماری مدرسه</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">فضای دلچسب برای یادگیری/ ثمانه ایروانی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">آموزش در خانه</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">قاب&zwnj;های دوست&zwnj;داشتنی و قاب&zwnj;های دوست&zwnj;نداشتنی/ سیده سوده شبیری</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">کارآفرینی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">ضرورتی به نام آموزش کارآفرینی/ نیلوفر مرتضی&zwnj;نژاد</span><br style="font-family: SDF; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 14px; text-align: justify;">معرفی نرم&zwnj;افزار</span></span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">برای دریافت pdf &nbsp;شماره آبانماه میتوانید از لینک زیر استفاده کنید</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2016/8/1256.pdf"><span style="font-size: x-large;"><big>لینک دانلود&nbsp;</big></span></a></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/farda/aggbug/4535.aspx" width = "1" height = "1" />تحریریه مدرسه فرداکلاس معکوس در کلاس های درس مختلفhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/10/03/4523.aspxMon, 03 Oct 2016 12:53:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/10/03/4523.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/4523.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/10/03/4523.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/commentRss/4523.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/services/trackbacks/4523.aspx<p>&nbsp;در این شماره از مجله شما با اصول اجرای روش کلاس معکوس در دروس مختلف آشنا خواهید شد .</p> <p>&nbsp;</p> <p>نقطه ابتدایی ، درس مطالعات اجتماعی ، ریاضی ، علوم و زبان انگلیسی</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8269488584/IMG_20161003_085806.jpg" width="400" height="400" alt="" /></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/farda/aggbug/4523.aspx" width = "1" height = "1" />تحریریه مدرسه فرداشماره مهرماه 95http://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/09/26/4517.aspxMon, 26 Sep 2016 06:07:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/09/26/4517.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/4517.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/09/26/4517.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/commentRss/4517.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/services/trackbacks/4517.aspx<p>&nbsp;سلام</p> <p>با تبریک فرا رسیدن سال تحصیلی جدید ، به اطلاع شما میرسانیم که مجله رشد مدرسه فردا شماره مهرماه منتشر شد.</p> <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8268664484/Screenshot_2016_09_26_05_59_03_1.png" width="400" height="622" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8268664568/Screenshot_2016_09_26_05_59_42_1.png" width="400" height="622" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/farda/aggbug/4517.aspx" width = "1" height = "1" />تحریریه مدرسه فرداقوانین گروه های مجازیhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/01/10/4376.aspxSun, 10 Jan 2016 08:51:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/01/10/4376.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/4376.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/01/10/4376.aspx#Feedback1http://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/commentRss/4376.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/services/trackbacks/4376.aspx<p>&nbsp;در این نوشته که حاصل تجربی یکی از همکاران در مدیریت گروه های مجازی می باشد ، به نکات و قوانین بسیار خوبی اشاره شده است.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8232577992/tajrobe4.PNG" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/24.27from%20(94-95)%20MATN%20MADRESE%20FARDA%204-10_0.pdf">دانلود نسخه pdf</a></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/farda/aggbug/4376.aspx" width = "1" height = "1" />تحریریه مدرسه فردامطلب طنز دیماهhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/01/10/4375.aspxSun, 10 Jan 2016 08:48:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/01/10/4375.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/4375.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/01/10/4375.aspx#Feedback1http://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/commentRss/4375.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/services/trackbacks/4375.aspx<p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://s6.picofile.com/file/8232577884/tanz4.PNG" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/16.17%20from%20(94-95)%20MATN%20MADRESE%20FARDA%204-6_0.pdf"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود نسخه pdf طنز مجله</span></span></a></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/farda/aggbug/4375.aspx" width = "1" height = "1" />تحریریه مدرسه فرداسرمقاله دیماهhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/01/10/4374.aspxSun, 10 Jan 2016 08:47:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/01/10/4374.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/4374.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2016/01/10/4374.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/commentRss/4374.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/services/trackbacks/4374.aspx<p>&nbsp;سرمقاله شماره چهار مجله رشد مدرسه فردا:</p> <p><img src="http://s6.picofile.com/file/8232577742/sarmaghale4.PNG" width="600" height="654" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/2%20from%20(94-95)%20MATN%20MADRESE%20FARDA%204_0.pdf"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دریافت نسخه pdf سرمقاله</span></a></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/farda/aggbug/4374.aspx" width = "1" height = "1" />تحریریه مدرسه فرداانتشار شماره ی دیماهhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2015/12/17/4350.aspxThu, 17 Dec 2015 10:28:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2015/12/17/4350.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/4350.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/archive/2015/12/17/4350.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/farda/comments/commentRss/4350.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/farda/services/trackbacks/4350.aspx<p>شماره ی 4 مجله منتشر گردید :</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8228461818/jeld4.JPG" width="600" height="418" alt="" /></p> <p style="text-align: right;"><br /> <span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">تنها&nbsp;با هم</span></span></p> <p><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">دکتر محمد عطاران</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">گوگل را کنار بگذار؛ بنشین گپی بزنیم</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">ترجمه: محمدامین اسپروز</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">سفری واقعی، با همسفرانی مجازی،به یک مدرسه رویایی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">شکوفه راستگو جهرمی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">به معلمان پایه پنجم کل کشور بپیوندید!</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">مائده ابراهیمی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">شبکه&zwnj;های اجتماعی ابزاری سودمند یا اسب تروا؟</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">محمدرضا مدنی&zwnj;فر</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">عقده به دلم موند صفحه هوشمند توی انباری مدرسه&zwnj;ام باشد!</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">رویا صدر</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">لطفاً لفت ندهید!</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">حسین حسینی&zwnj;نژاد</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">دل&zwnj;نوشته&zwnj;های دانش&zwnj;آموزی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">ملیکا شیبانی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">راه، تو را می&zwnj;خواند</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">مهتاب مجردی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">قوانین شبکه&zwnj;های مجازی دانش&zwnj;آموزی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">محمدحسن سنگانیان</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">حرکت در جاده سلامتی و تندرستی با 7 دقیقه ورزش در 7 ماه</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">محمد اسدبگی</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">حواسمان به گروه&zwnj;های الکی باشد..</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">علیرضا منسوب بصیری</span><br style="font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;">من شیعه هستم برادرم سنی</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;">برای دانلود شماره چهار مجله از لینک زیر استفاده کنید&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;"><a href="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2015/8/1090.pdf">دانلود نسخه pdf مجله</a></span></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/farda/aggbug/4350.aspx" width = "1" height = "1" />