رشد آموزش زیست‌شناسیhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/یادداشت‌های سردبیر: محمد کرام‌الدینیمحمد کرام‌الدینیfaSAMPA Weblogsمحمد کرام‌الدینیهمهٔ نوشته‌های شمارهٔ ۱۰۴ را دانلود کنیدhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2017/01/07/4605.aspxSat, 07 Jan 2017 07:27:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2017/01/07/4605.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/4605.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2017/01/07/4605.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/4605.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/4605.aspx<p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">&nbsp;<img src="http://www.roshdmag.ir/MediaServer/aE2QUhAzTMr2UQfMVIowv2/7751_0_2016_12_450_0_0_jpg/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-104-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-95.jpg" alt="" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">آموزش زیست&zwnj;شناسی در مدارس ایران/ رضا مقدسی</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">هم&zwnj;رنگی با محیط/ محمدطاهر رحیمی</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">خلاقیت در آموزش زیست&zwnj;شناسی/ مرضیه امینی تهرانی</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">هشدار! شاید ویرایش ژن&zwnj;گونه&zwnj;ها را برای همیشه تغییر دهد/ جنیفر کاهن، ترجمه: مهرگان روزبه</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">سهم پزشکان ایرانی در بیماری&zwnj;شناسی/ زهرا مؤمنی کشتلی</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">کاریکاتورهای آموزشی</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">انقراض&zwnj;های گروهی جانداران/ سیدابوالقاسم مرکبی</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">ستون&zwnj;های عملکردی قشر مخ/ رضا مقدسی</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">تأثیر باد بر گیاهان/ شهره سلیمی</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">تهیه گسترش خونی/ ابراهیم قرنجیک</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">مقایسه ساختاربافتی گیاهان تک&zwnj;لپه و دولپه/ الهه علوی</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">نقدی بر فرهنگ&zwnj;نامه&zwnj;های زیست&zwnj;شناسی/ حسین حیدری تبریزی، ناهید سلطانی</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">بازی &laquo;تابِزَن&raquo;، یک سرگرمی علمی مفید/ مرتضی عتباتی، فاطمه موسوی</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">متیل ـ CpG، بیان ژن و سرطان/ بهارک بلالایی</a></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1297">رنگ&zwnj;های طبیعی گیاهی به جای رنگ&zwnj;های شیمیایی/ امیرحسین عزیزی، احسان دلیر</a></p> <p>&nbsp;</p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/4605.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینیهمهٔ نوشته‌های شمارهٔ ۱۰۳ (پاییز ۹۵) را دانلود کنیدhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2016/10/13/4524.aspxThu, 13 Oct 2016 15:35:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2016/10/13/4524.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/4524.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2016/10/13/4524.aspx#Feedback2http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/4524.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/4524.aspx<div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296"><img src="http://www.roshdmag.ir/MediaServer/AeDlBuDzrfDg8CSUD62tH0/7467_0_2016_10_450_0_0_jpg/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-103-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-95.jpg" alt="" /><br /> </a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296"><br /> </a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">یادداشت سردبیر: آزادی کتاب&zwnj;های درسی!</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">مردان بی&zwnj;ادعای علم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>...</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">چالش&zwnj;های آموزش زیست&zwnj;شناسی/محمد کارگری</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">رنگ و بوی تغییر (گفت&zwnj;وگو با بهمن فخریان، سرگروه زیست&zwnj;شناسی)</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">جنبش واژه زیست/ الهه علوی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">حرفی از جنس زمان (گفت&zwnj;وگو با محمد کرام&zwnj;الدینی)/الهه علوی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">زبان مفخر فارسی (گفت&zwnj;وگو با دکتر شاهین زارع، زیست&zwnj;شناس و عضو کمیته واژه&zwnj;گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)/الهه علوی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">چهل و پنج هزار واژه (گفت&zwnj;وگو با دکتر وحید نیکنام، زیست&zwnj;شناس و عضو شاخه واژه&zwnj;گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)/الهه علوی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">همه آن را به کار خواهند بست (گفت&zwnj;وگو با دکتر علی فرازمند، زیست&zwnj;شناس و عضو شاخه واژه&zwnj;گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)/الهه علوی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">زبان تفکر ما را شکل می&zwnj;دهد (گفت&zwnj;وگو با دکتر رضا عطاریان، اصطلاح&zwnj;شناس و پژوهشگر ارشد گروه واژه&zwnj;گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)/الهه علوی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">واژه&zwnj;هایش همه از جنس بلور<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>...</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">نگاهی به واژگان زیست&zwnj;شناسی در کتاب&zwnj;های درسی امروز</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">واژگان فارسی در زیست&zwnj;شناسی (شرح بعضی واژگان علمی فارسی در کتاب زیست&zwnj;شناسی 1، پایه دهم)</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">دروازه&zwnj;های دنیای زیست&zwnj;شناسی (سخنی درباره فصل اول کتاب درسی جدید&zwnj;التألیف زیست&zwnj;شناسی پایه دهم)</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">فصل تازه&zwnj;ای در گیاه&zwnj;شناسی/زهرا مؤمنی کشتلی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">زندگی اجتماعی موش&zwnj;کور برهنه/سعیده مهدی&zwnj;زاده</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">خاموشی معلم در روز معلم! (گفت&zwnj;وگو با زنده&zwnj;یاد دکتر مه&zwnj;لقا قربانلی، استاد فیزیولوژی گیاهی)/دکتر حسین لاری&zwnj;یزدی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">کشت بافت گیاهی در مدرسه/فاطمه یحیی&zwnj;زاده ساروی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1296">باید از نیمی از کره زمین عقب&zwnj;نشینی کنیم (گفت&zwnj;وگو با ادوارد ویلسون، زیست&zwnj;شناس بزرگ معاصر/ترجمه الهام فرساد</a></div><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/4524.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینینشانی ایمیلhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2016/04/27/4430.aspxWed, 27 Apr 2016 06:28:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2016/04/27/4430.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/4430.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2016/04/27/4430.aspx#Feedback2http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/4430.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/4430.aspx<p>&nbsp;امروز متوجه شدیم ایمیل رسمی مجله، یعنی zistshenasi@roshdmag.ir خوب کار نمی&zwnj;کند و بعضی از پیام&zwnj;ها را به مقصد نمی&zwnj;رساند. بنابراین، بهتر است به جای این نشانی، از نشانی karamudini@gmail.com استفاده کنید و نوشته&zwnj;ها و پیام&zwnj;های خود را به طور مستقیم به سردبیر برسانید و اگر در ماه&zwnj;های گذشته مطلب یا پیام مهمی به آن فرستاده&zwnj;اید، منتظر پاسخ نباشید، بلکه دوباره بفرستید، چون به احتمال زیاد نرسیده است.</p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/4430.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینیهمهٔ مقاله‌های شمارهٔ ۱۰۲، شمارهٔ بهار ۱۳۹۵ رشد آموزش زیست‌شناسی را دانلود کنیدhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2016/04/04/4418.aspxMon, 04 Apr 2016 19:11:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2016/04/04/4418.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/4418.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2016/04/04/4418.aspx#Feedback3http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/4418.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/4418.aspx<p>&nbsp;<img src="http://www.roshdmag.ir/MediaServer/7azw6rMo71dclPziKiDhFF/6690_0_2016_3_300_0_0_jpg/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-102-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-95.jpg" alt="" /></p> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">بی&zwnj;کفایتی نشر کاغذی و سنتی در نشر علم امروز/ محمد کرام&zwnj;الدینی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">نهنگ: ماهی، خزنده یا پستاندار؟/</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">تازه&zwnj;ها&nbsp;</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">تدریس نظریهٔ انتخاب طبیعی، چالش یا فرصت/ هما یزدانی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">کاریکاتور&zwnj;های آموزشی/</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">RNAهای طویل غیر کد&zwnj;کننده توان&zwnj;های نویافته از ترانسکریپتوم/ بهارک بلالایی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">میکروارگانیسم&zwnj;ها مواد نفتی را تجزیه می&zwnj;کنند/ افشین ابوالحسنی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">مدارس محیط &nbsp;زیستی/ندا پریشانی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">انتقال DNA از اندامک&zwnj;ها به هسته و ژنتیک منحصربه&zwnj;فرد درون همزیستی/ حسن مدرس&zwnj;زاده</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">نهاندانگان و بازدانگان/ مسعود نکوخو</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">نقش میکرو RNAها در پیدایش تومور و رگ&zwnj;زایی/ سعید پیرمرادی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">دست&zwnj;سازه&zwnj;های مهندسی ژنتیک/ معصومه احمد&zwnj;پور یزدی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">توقف زمان در دوربین عکاسی/&nbsp;</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">فناوری نانو در خدمت محیط زیست/ زهرا مهربان</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">آموزش زیست&zwnj;شناسی در پایه&zwnj;های نهم و دهم ایالت اونتاریو- کانادا/ الهه علوی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">آموزش&zwnj;وپرورش و فرهنگ حفظ محیط زیست/فاطمه سادات نبی&zwnj;پور، میترا فربین، فرحناز حامدی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">آزمایش&zwnj;های ساده برای یادگیری/ ابراهیم قرنجیک</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">اهمیت زبان فارسی در یادگیری زیست&zwnj;&zwnj;شناسی/ مسعود نقش جواهری</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">چگونه زیست&zwnj;شناسی بخوانیم؟/ واحد لطفی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">پژوهش&zwnj;های معلمان زیست&zwnj;شناسی</a></div> <div><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1189">خودآگاهی کوانتومی و تجربة پیش از مرگ/ محمد&zwnj;رضا خوش&zwnj;بین خوش نظر</a></div><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/4418.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینیهمهٔ مقالات شمارهٔ ۱۰۱ را دانلود کنید. http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/12/26/4361.aspxSat, 26 Dec 2015 12:50:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/12/26/4361.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/4361.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/12/26/4361.aspx#Feedback3http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/4361.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/4361.aspx<p><img src="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/image/2015/12/6377_orig.jpg" width="300" height="450" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: x-small;"> <p><big><span style="font-family: Tahoma;"><span style="text-align: right;">یکصدویکمین شمارهٔ نشریهٔ رشد آموزش زیست&zwnj;شناسی (زمستان ۱۳۹۴) از هم&zwnj;اکنون به رایگان در دسترس شماست.</span></span></big></p> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">در این شماره می&zwnj;خوانید: </span></span></big></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <ul> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">یادداشت سردبیر: دردِ دل سردبیر ویراستار</span></span></big></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">بازتاب</span></span></big></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">تازه&zwnj;ها</span></span></big></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">آیا کتاب&zwnj;های درسی پُر از اشتباه&zwnj;اند؟ سیدعلی آل&zwnj;محمد </span></span></big></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">تدریس نظریه انتخاب طبیعی؛ چالش یا فرصت؟ هما یزدانی&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></big></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">آموزش علوم تجربی در سند برنامه درسی ملی، الهه علوی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></big></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">علم همواره تحول&zwnj;آفرین و تمدن&zwnj;ساز بوده است (پای صحبت دکتر محمدرضا نوری دلویی)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></big></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">علم و هنر (برگزیده&zwnj;&zwnj;ای از عکس&zwnj;های زیستی ارسالی شما)</span></span></big></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">پیام&zwnj;های زیست&zwnj;محیطی در کتب علوم هفتم و هشتم، احمد اندوز</span></span></big></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">لاله&zwnj;های واژگون فریدونشهر، مسعود نکوخو</span></span></big></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">پروانه&zwnj;های زیبای نقده، عزیز عذار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></big></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">بر شانهٔ بزرگان، محمدرضا خوش&zwnj;بین خوش&zwnj;نظر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></big></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">برگی از تاریخ آموزش زیست&zwnj;شناسی</span></span></big></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">سیر تکوین و تکامل کلروپلاست، ترجمه: دکتر فریبا رمضانی ویشکی&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></big></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">تأثیر مصرف سیگار بر حس بویایی، شهره سلیمی&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></big></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></li> <li><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">اخلاق، علم و تشریح جانوران در کلاس درس زیست&zwnj;شناسی</span></span></big></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></li> </ul> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: x-small;"><big><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="FA">این شماره در ۸۰ صفحه برای شب&zwnj;های طولانی زمستانی شما منتشر شده است.</span></span></big></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1188"><big><span style="font-family: Tahoma;"> همهٔ این مقالات را از اینجا دانلود کنید. &nbsp; </span></big></a><big><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;</span></big></span></span></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/4361.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینیبه کانال تلگرامی ما بپیوندیدhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/31/4258.aspxSat, 31 Oct 2015 20:02:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/31/4258.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/4258.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/31/4258.aspx#Feedback1http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/4258.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/4258.aspx<p>&nbsp;<span style="font-size: 15.4px;">برای مشاهدهٔ اخبار مربوط به نشریهٔ رشد آموزش زیست&zwnj;شناسی می&zwnj;توانید به کانال تلگرام این نشریه بپیوندید و دوستان خود را نیز به عضویت در آن دعوت کنید.</span></p> <div style="font-size: 15.4px;">برای عضویت کافی است روی این لینک کلیک کنید:&nbsp;</div> <div style="font-size: 15.4px;"><a href="https://telegram.me/roshd_zist">https://telegram.me/roshd_zist</a></div> <div style="font-size: 15.4px;">بعد از ورود، روی دکمهٔ Join &nbsp;کلیک کنید.</div> <div>&nbsp;</div><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/4258.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینیسه شماره در سال منتشر خواهیم کردhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/23/4229.aspxFri, 23 Oct 2015 05:48:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/23/4229.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/4229.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/23/4229.aspx#Feedback2http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/4229.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/4229.aspx<p><span style="font-size: smaller;">&nbsp;سال&zwnj;ها بود که تقاضای ماهانه یا حداقل دوماهانه شدن نشریه را پی&zwnj;گیری می&zwnj;کردیم. چون تعداد صفحات سالانهٔ این فصل&zwnj;نامه ۲۵۶ صفحه (۴&times;۶۴ صفحه) و بسیار کم و محدود بود، جای کافی برای نوشته&zwnj;های شما و اخبار و نوشته&zwnj;های مربوط به آموزش زیست&zwnj;شناسی موجود نبود و در نتیجه بسیاری از نوشته&zwnj;ها از چاپ شدن در مجله باز می&zwnj;ماندند.</span></p> <p><span style="font-size: smaller;">اما به عکس، از ابتدای سال تحصیلی جاری نه تنها به تعداد صفحات مجله افزوده نشده، بلکه قرار شد کلیهٔ فصل&zwnj;نامه&zwnj;های رشد به جای چهار شماره، سه شماره در سال منتشر شوند، یعنی شمارهٔ تابستان حذف شد.</span></p> <div><span style="font-size: smaller;">ما برای جبران این کاهش سعی کرده&zwnj;ایم هر شماره از مجله را به جای ۶۴ صفحه، در ۸۰ صفحه (۲۴۰ صفحه در سال) منتشر کنیم. تا بتوانبم مقداری از کاهش فضای مجله را جبران کنیم.</span></div> <div><span style="font-size: smaller;">ملاحظه می فرمایید که نه تنها به تعداد صفحات سالانه افزوده نشده، بلکه ۱۶ صفحه کاهش داریم؛ یعنی متأسفانه تعداد بیشتری از مقالات شما از چاپ بازخواهندماند.</span></div> <div>&nbsp;</div><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/4229.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینی افتتاح کانال تلگرام نشریهٔ رشد آموزش زیست‌شناسیhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/15/4215.aspxThu, 15 Oct 2015 16:58:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/15/4215.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/4215.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/15/4215.aspx#Feedback3http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/4215.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/4215.aspx<p>&nbsp;</p> <div>برای مشاهدهٔ اخبار مربوط به نشریهٔ رشد آموزش زیست&zwnj;شناسی می&zwnj;توانید به کانال تلگرام این نشریه بپیوندید و دوستان خود را نیز به عضویت در آن دعوت کنید.</div> <div>برای عضویت کافی است روی این لینک کلیک کنید:&nbsp;</div> <div><a href="https://telegram.me/roshd_zist">https://telegram.me/roshd_zist</a></div> <div>بعد از ورود، روی دکمهٔ Join &nbsp;کلیک کنید.</div> <p>&nbsp;</p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/4215.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینیهم‌اکنون همهٔ نوشته‌های شمارهٔ ۱۰۰ را دانلود کنیدhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/05/4191.aspxMon, 05 Oct 2015 07:28:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/05/4191.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/4191.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/05/4191.aspx#Feedback4http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/4191.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/4191.aspx<p><img src="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/image/2015/09/5946_orig.jpg" alt="" />&nbsp;</p> <p><span style="font-size: larger;"><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1064"><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">سی &zwnj;سال و صد شماره/&nbsp;</span>محمد کرام&zwnj;الدینی</a></span></p> <p><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1064"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">معلم،&zwnj; فانوس&zwnj;های ذهن را روشنی می&zwnj;بخشد/&nbsp;</span><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">گفت&zwnj;وگو با دکتر محمدرضا نوری دلویی</span><br style="color: rgb(145, 153, 159); font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="line-height: 27px; text-align: justify;">از زبان یاران/</span><br style="color: rgb(145, 153, 159); font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="line-height: 27px; text-align: justify;">جامعه&zwnj;ای که می&zwnj;خواهد پیشرفت کند، باید معلمان قابلی داشته باشد (گفت&zwnj;وگو با دکتر احمد مجد)/&nbsp;</span><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">محمد دشتی</span><br style="color: rgb(145, 153, 159); font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="line-height: 27px; text-align: justify;">هیچ عاملی جامع&zwnj;تر از دانایی نیست (گفت&zwnj;وگو با دکتر فریبا رمضانی ویشکی)</span><br style="color: rgb(145, 153, 159); font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="line-height: 27px; text-align: justify;">دانش&zwnj;آموزان، سرمایه&zwnj;های ملی ما (گفت&zwnj;و&zwnj;گو با شهره سلیمی)</span><br style="color: rgb(145, 153, 159); font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="line-height: 27px; text-align: justify;">رشد آموزش زیست&zwnj;شناسی، میعادگاه دبیران زیست&zwnj;شناسی (گفت&zwnj;وگو با اباذر اسماعیلی)</span><br style="color: rgb(145, 153, 159); font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="line-height: 27px; text-align: justify;">زیست&zwnj;شناسی راهی همگانی و بی&zwnj;انتها برای شناخت خدا (گفت&zwnj;وگو با رضا مقدسی)</span><br style="color: rgb(145, 153, 159); font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="line-height: 27px; text-align: justify;">هر جا بنگری نشانه&zwnj;ای از آفریدگار می&zwnj;بینی (گفت&zwnj;وگو با عزیز عذار)</span><br style="color: rgb(145, 153, 159); font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="line-height: 27px; text-align: justify;">سخن عشق نه آن است که آید به زبان (گفت&zwnj;وگو با مسعود نکوخو)</span><br style="color: rgb(145, 153, 159); font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> <span style="line-height: 27px; text-align: justify;">بازتاب 100</span></span></span><br style="color: rgb(145, 153, 159); font-family: SDF; font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;" /> </a></p> <p><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1064">رنگین&zwnj;کمانی از زیست&zwnj;شناسی</a></span></span></p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/4191.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینیمراسم نکوداشت یکصدمین شمارهٔ رشد آموزش زیست‌شناسی برکزار شدhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/01/4185.aspxThu, 01 Oct 2015 03:43:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/01/4185.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/4185.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/10/01/4185.aspx#Feedback3http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/4185.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/4185.aspx<p>&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> <p><img src="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/image/2015/09/5902_orig.jpg?t=635786178913465000" alt="" /></p> <div>مراسم نکوداشت یکصدمین شمارهٔ نشریهٔ رشد آموزش زیست&zwnj;شناسی صبح روز هشتم مهرماه در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه&zwnj;ریزی برگزار شد.</div> <div>در این مراسم که گروه پرشماری از معلمان زیست&zwnj;شناسی، استادان دانشکاه&zwnj;ها، اعضای هیئت تحریریه، کارشناسان آموزش، شخصیت&zwnj;های علمی و آموزشی و نیز مسئولان شرکت داشتند،&nbsp;آقای دکتر محمدرضا نوری دلویی نخستین سردبیر این نشریه از سختی&zwnj;ها و شیرینی&zwnj;های دوران سردبیری خود در این نشریه گفتند و سپس وضعیت امروزی ژنتیک را به طور مختصر بیان کردند.</div> <div>آقای دکتر احمد مجد عضو هیت تحریریهٔ پیشین مجله نیز سخنانی دربارهٔ &nbsp;مجله ایراد کردند. آقای محمد ناصری مدیر مسئول مجله و نیز آقای دکتر محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان پژوهش و برنامه&zwnj;ریزی آموزشی نیز در این جمع سخنرانی کردند.</div> <div>دو تن از دبیران زیست&zwnj;شناسی نیز در این مراسم سخنانی کوتاه ایراد کردند.&nbsp;</div> <div>دکتر احمد مجد که او را به عنوان استاد زیست&zwnj;شناسی و چهرهٔ ماندگار زیست&zwnj;شناسی کشور می&zwnj;شناسیم، شعر جالبی برای نشریهٔ رشد آموزش زیست&zwnj;شناسی سروده بودند، قرائت کردند:</div> <div>&nbsp;</div> <div>بسی رنج بردم در این سال سی</div> <div>که رشدی دهم دانش زیستی</div> <div>&nbsp;</div> <div>همانا که این رنج پاینده ماند</div> <div>همان&zwnj;گونه این رشد شایسته ماند</div> <div>&nbsp;</div> <div>به&zwnj;جان دارمش دوست فصل&zwnj;نامه را</div> <div>نگهبان بود نیک اندیشه را&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>بخوانم بر اوراق هم&zwnj;چون گهر</div> <div>ز ایزد نشان و ز دانش اثر</div><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/4185.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینیسی‌سال و صدشمارهhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/09/06/4091.aspxSun, 06 Sep 2015 07:18:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/09/06/4091.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/4091.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/09/06/4091.aspx#Feedback11http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/4091.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/4091.aspx<div><span style="font-size: larger;"><img src="http://www.karamudini.com/wp-content/uploads/2015/09/11059887_10204403738884530_1387886155240026676_n.jpg" alt="۱۰۰" /><br type="_moz" /> </span></div> <div><span style="font-size: larger;">یکصدمین شمارهٔ مجلهٔ رشد آموزش زیست&zwnj;شناسی زیر چاپ است. زمان انتشار این شماره مصادف است با سی&zwnj;امین &zwnj;سالگرد تأسیس مجله. به همین مناسبت گفت&zwnj;وگویی مفصل با دکتر محمدرضا نوری&zwnj;دلویی نخستین سردبیر مجله در آن درج شده است.&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: larger;">در این شماره،&nbsp;علاوه بر این گفت&zwnj;وگو، چندین گفت&zwnj;وگوی دیگر نیز به چشم می&zwnj;خورد از جمله گفت&zwnj;وگو با دکتر احمد مجد چهرهٔ ماندگار زیست&zwnj;شناسی کشور و گفت&zwnj;وگو با چند معلم نویسنده و مترجم.</span></div> <div><span style="font-size: larger;">بخشی از این شماره به نظرهای اعضای هیئت تحریریه و بخش بسیار بزرگ&zwnj;تری از آن به نظرهای معلمان زیست&zwnj;شناسی کشور دربارهٔ این نشریه اختصاص دارد.</span></div> <div><span style="font-size: larger;">در این شمارهٔ ۱۰۴صفحه&zwnj;ای فهرستی از عنوان&zwnj;های مقالات ۱۰۰ شمارهٔ نشریهٔ رشد آموزش زیست&zwnj;شناسی نیز وجود دارد.&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: larger;">&laquo;ویژه&zwnj;نامهٔ سی&zwnj;سال&zwnj;وصدشماره&raquo; در روز نخست مهرماه امسال در دستان گرم شما جای خواهد گرفت.</span></div> <div><span style="font-size: larger;">تصویر روي جلد: قنطوریون صغیر (Centauriun erythraea) گیاه دارویی ایران.</span></div> <div>&nbsp;</div><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/4091.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینیدر مراسم رونمايي از يكصدمين شماره شركت كنيدhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/08/25/4063.aspxTue, 25 Aug 2015 10:31:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/08/25/4063.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/4063.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/08/25/4063.aspx#Feedback8http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/4063.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/4063.aspx<p>&nbsp;</p> <p>همكاراني كه مايلند در مراسم رونمايي از يكصدمين شمارة مجله شركت كنند، مي توانند تا پايان اين هفته (جمعه ششم شهريورماه 94) از طريق همين وبلاگ، يا ايميل KARAMUDINI@GMAIL.COM آمادگي خود را اعلام كنند. اين مراسم به احتمال زياد در روز چهارشنبه 8 مهرماه صورت خواهد گرفت.&nbsp;</p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/4063.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینیهمهٔ مقاله‌های شمارهٔ ۹۹ را دانلود کنیدhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/08/10/4005.aspxMon, 10 Aug 2015 20:04:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/08/10/4005.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/4005.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/08/10/4005.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/4005.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/4005.aspx<p>&nbsp;<img src="http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/image/2015/05/5593_orig.jpg" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 18px;"> <tbody> <tr> <td align="center"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_Magazine2UI_Magazine2ShowIssue00cphMiddle_658_lblDescription" class="content" style="font-stretch: normal; font-size: 11px;"> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/1027">زیست&zwnj;شناسی نوین در دسترس دانش&zwnj;آموزان شما/&nbsp;سام سینائى&nbsp;&nbsp;<br /> شما و ما&nbsp;&nbsp;<br /> جاسوسی از درون سلول/&nbsp;مهرگان روزبه&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> دفترچه زیست&zwnj;شناسی/&nbsp;محمد کرام&zwnj;الدینى&nbsp;&nbsp;<br /> تکاملِ تکامل/&nbsp;دکتر گلناز آقازاده تبریزى<br /> آموزش زیست&zwnj;شناسی در انگلستان/&nbsp;الهه علوى<br /> نانو زیست فناوری/&nbsp;مرضیه نجفى&nbsp;<br /> زیست&zwnj;شناسی امروز و علم/&nbsp;مهرگان روزبه&nbsp;&nbsp;<br /> میکروبیوم انسانی/&nbsp;اباذر اسماعیلى&nbsp;&nbsp;<br /> مشاهده شبکیه چشم/&nbsp;نسرین شیرى&nbsp;&nbsp;<br /> تشریح دستگاه تولید مثلی گوسفند/&nbsp;عزیز عذرا، مهراب آقاعلى&zwnj;نژاد، ژاله احمدى&nbsp;&nbsp;<br /> روغن&zwnj;های گیاهی برای حفظ آب در خاک/&nbsp;شهره سلیمى&nbsp;<br /> پژوهش&zwnj;های بوم&zwnj;شناسی، رفتارشناسی و سیستماتیک&nbsp;&nbsp;<br /> سنتز، ترشح و عملکرد هورمون کلسی تونین/غلامرضا مقدسى&nbsp;<br /> دختران شاه ایرانی/&nbsp;محمد درویش&nbsp;&nbsp;<br /> پژوهش&zwnj;های معلمان &nbsp;</a></p> </span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/4005.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینیدستور خط فارسی برای مجلات رشدhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/05/01/3785.aspxFri, 01 May 2015 12:04:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/05/01/3785.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/3785.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/05/01/3785.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/3785.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/3785.aspx<p>&nbsp;توجه داشته باشید رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در همهٔ نوشته&nbsp;هایی که در مجلات رشد منتشر می&nbsp;شوند، الزامی است. لطفاً این دستور را از این نشانی دریافت کنید:</p> <p>http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx</p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/3785.aspx" width = "1" height = "1" />محمد کرام‌الدینی مقالات مردودیhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/04/30/3778.aspxThu, 30 Apr 2015 06:18:00 GMThttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/04/30/3778.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/3778.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/archive/2015/04/30/3778.aspx#Feedback0http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/comments/commentRss/3778.aspxhttp://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/services/trackbacks/3778.aspx<p>&nbsp;</p> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">این مقالات به علل مختلف از چرخه&zwnj;ٔ بررسی کنار گذاشته شده&zwnj;اند و چاپ نخواهند شد. ضمن تشکر از ارسال&zwnj;کنندگان آنها، خواهشمندیم آثار دیگر خود را که با اهداف و رویکردهای مجله سازگاری&zwnj; بیشتر داشته باشنذ، برای ما ارسال دارند. متشکریم.</font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><br /> </font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">اعتیاد های نوپدید ( نگرشی علمی به استفاده از تلفن همراه)</font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">مینیسک زانو</font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">مکانیسم چرخشی ATP سینتاز&nbsp;</font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">تفسیر پیوند&zwnj;های پپتیدی به کمک نمودار راماچاندران</font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">کانال های پتاسیم در گیاهان</font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">تأثیر شرایط محیطی بر تثبیت کننده&zwnj;های نیتروژن لگوم ها و تشکیل گرهک</font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">نقش سیتوکینین و سالیسیلیک&zwnj;اسید در رشد گیاه در دماهای پایین</font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">هموفیلی</font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">ژنتیک مولکولی</font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">نئاندرتال&zwnj;ها در میان ما راه می رفتند</font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">کودهای ارگانیک و بیولوژیک: از طبیعت و برای طبیعت</font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">مرغ شهدخوار</font></div> <div><font face="Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">مبانی بهینه سازی بر پایه جغرافیای زیستی</font></div> <div>&nbsp;آموزش ژنتیک</div> <p>&nbsp;</p><img src ="http://weblog.roshdmag.ir/zistshenasi/aggbug/3778.aspx" width = "1" height = "1" />